Betingelser

 

Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av tjenester /varer gjennom www.unilon.no til forbrukere. Du som forbruker må bekrefte at du er kjent med våre salgsbetingelser for å kunne handle hos Unilon www.unilon.no.

Generelt

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.unilon.no er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle med kort/kreditt hos Unilon www.Unilon.no må du ha fylt 18 år.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftelighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

1. Parter

Selger er: Unilon AS, med besøks- og postadresse Unilon AS, Inkognitogata 31, 0256 Oslo, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: NO915006701, telefon: 47 21 42 09 99 , e-post: unilonpost@unilon.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Unilon er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår nettside, markedsføring eller på annen måte Når Unilon mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken / på nettsiden

Unilon tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester og produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på vår nettside, nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt eller vi mangler kapasitet. Ved slike situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby/anbefale i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser til privatkunder er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m. Alle priser til bedriftskunder er oppgitt eks merverdiavgift.

5. Betaling

Kjøpesummen gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort (Visa/Mastercard) gjennom vår partner Nets. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet når ordren er sendt.

6. Levering og forsinkelse

Ved mottak av din bestilling blir du kontaktet med estimering av tidspunkt for levering av designpakken. Dersom leveringen er vesentlig forsinket og dette går ut over ditt prosjekt gir dette rett til å heve kjøpet og få pengene tilbake. Unilon påtar seg ikke ansvar for forsinkelser som påligger bring/posten eller annen leverandør enn så lenge kunden kan be om å få designpakken elektronisk.

8. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom du ikke skulle være helt fornøyd eller har spørsmål rundt prosjektet tilbyr vi innen 30 dager etter mottatt designpakke å ta kontakt med oss via epost med detaljert forklaring rundt dine bekymringer. Om nødvendig gjør vi en endring for å løse dette for deg uten ekstra kostnad. Designavgiften refunderes ikke.

Unilons designpakker inneholder forslag på designuttrykk og forslag til planløsning / belysningsplan. Unilon kan ikke garantere for at ideene lar seg realisere. Du er selv ansvarlig for å innhente godkjent fagkompetanse ved endring av boligens karakter f.eks ved fjerning av vegger. Du må alltid kontrollmåle før bestillinger igangsettes.

9. Angrerett

Du kan andre ditt kjøp innen 24 timer forutsatt at vi ikke har igangsatt arbeide med prosjektet. For gavekort har du 14 dagers angrerett.

10. Personopplysninger

Unilon AS behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor Unilon også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

-du har samtykket i utleveringen, eller

-når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller

-i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via post@unilon.no.

11. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i Oslo verneting.