En pakke for miljøet

Bygg-, anleggs- og eiendomssektoren står for 16 % av Norges totale klimagassutslipp. 

Nordmenn kjøper og kaster mest elektronikk i hele verden – 26 kg per innbygger i 2019, ifølge Global E-waste Monitor. En pinlig verdensrekord som har sin pris – også for miljøet.

Stadige ombygginger eller flytteprosesser er kostnadsdrivende og ikke minst forurensende. Som ansvarlig bedrift vil vi redusere fotavtrykk så godt som det lar seg gjøre.

Vi i Unilon er Miljøfyrtårnsertifiserte og har spesielt fokus på å balansere identitetsdesign med funksjon, bærekraft og økonomi. Vi ser en klar trend blant våre næringskunder i retning av at man ønsker å gjenbruke det man kan av materialer og møbler. At man i tillegg til å gjøre bærekraftige valg kan spare store summer på gjenbruk/ombruk er en bonus. En av våre kunder, Mazars legal, som har benyttet seg av bærekraftspakken, sier det slik:

“Vi har fokusert på en av våre viktige selskapsverdier – global bærekraft – og har fått innredet lokalene med kortreiste, miljøriktige produkter og resirkulerte/brukte møbler. Vi har fått hjelp av Norges beste identitets- og interiørdesignere, Unilon AS, som bevisstgjorde oss på muligheten til å tenke annerledes og også i innredningsprosesser sette handling bak ord.”

Interiørpakkens innhold

Eksempel på pakkens innhold, dette varierer fra prosjekt til prosjekt

Forutsetninger

 • Våre attraktive priser forutsetter forskuddsbetaling på deler av beløpet
 • Vi mottar målsatte tegninger/skisser over det aktuelle arealet fra deg
 • Lengre enn 30 km fra Unilonkontoret, gjelder egne kjørepriser
 • Dersom ny plan påvirker fasade i en slik grad at det er behov for fasadetegninger pga fasdeendring og søknad, så går dette på timer.
 • Unilon er ikke ansvarlig søker, men kan bistå med illustrasjoner og lignende – enten egen søknad eller via arkitekt.
 • Nybygg er mer arbeidskrevende derfor tilkommer 15 % ekstra på prispakken.
 • Ved større prosjekter enn overnevnt m2 ta kontakt på post@unilon.no.
 • Eventuelle reise -og oppholdskostnader kan tilkomme.
 • Ved skråtak er det gulvarealet som m2 regnes ut fra
 • Kjøkken tegnes med utgangspunkt i standardstørrelser/kjøkkenleverandørers utvalg, om det er ønskelig med totalt arkitekttegnet kjøkken og tilhørende detaljer ta kontakt på post@unilon.no
 • Unilons betingelser gjelder ved alle kjøp. Disse finner du her.