Å bruke Unilon var veldig effektivt. Jeg hadde brukt fire
ganger så lang tid og ikke fått det halvparten så fint.
Alt henger sammen fra rom til rom, dere var kjempeflinke
til å se helheten og komme med gode tips.