Unilon bidro med gode smakfulle løsninger, som var tilpasset de økonomiske forutsetninger og kvalitetsmessige forventninger som vi hadde til prosjektet. Vi er veldig fornøyd med resultatet og takknemlig for løsningsforslaget som Unilon kom med.