NÆRING | OFFENTLIG

INTERIØRARKITEKTUR FOR ALLE

Unilon er et innovativt interiørarkitektfirma som jobber for bedrifter, private og det offentlige. Vår visjon er å gjøre profesjonell interiørdesign tilgjengelig for folk flest – der du jobber, bor eller ferierer.

BEST FOOT FORWARD

Å praktisere «best foot forward» prinsippet betyr at det teamet som er best kompetent til oppgaven settes til å løse den. Hos oss har flere av de ansatte andre utdannelser i tillegg til å være interiørarkitekt både innenfor forretningsmessige disipliner (juss, markedsføring, økonomi) og andre kreative disipliner  (kunst, illustrasjon, kunsthistorie) Dette gjør at vi har et bredere og mer sammensatt team enn det som er standard i bransjen.

I tillegg til at et interiør skal være funksjonelt og fint mener vi at det skal ose av kundens identitet. Derfor leverer vi næringsprosjekter med et sterkt DNA. Vi er spesialister på å formidle bedriftens identitet, verdier og mål gjennom strategisk interiørarkitektur og design. Våre næringsprosjekter spenner fra kontorlokaler, skoler, religiøse samlingsplasser og institusjoner til butikker, showroom, restauranter og hoteller.