Planløsninger med sluttbrukeren i fokus

Unilon bistår eiendomsutviklere og gårdeiere med å lage funksjonelle planløsninger i samarbeid eller etter at arkitekten har gjort sitt arbeid på bygningskroppen. 

Vi bistår også med å utarbeide ulike stilretninger kjøper kan velge i mellom. (Tilvalg) Samt lage forslag på standard utførelse på innvendig bygg.

En herlig atmosfære er sjelden en tilfeldighet. God planlegging, kunnskapsrikt personale samt gode produkter og tjenester er grunnstammen. Å bringe dette sammen slik at alle sanser berøres forsterker den gode opplevelsen.

Vår oppgave er å være en sterk bidragsyter til denne atmosfæren gjennom fine funksjonelle løsninger

Eksempel på innhold

(Dette varierer fra prosjekt til prosjekt)

Forutsetninger

 • Våre attraktive priser forutsetter forskuddsbetaling på deler av beløpet
 • Vi mottar målsatte tegninger/skisser over det aktuelle arealet fra deg
 • Lengre enn 30 km fra Unilonkontoret, gjelder egne kjørepriser
 • Dersom ny plan påvirker fasade i en slik grad at det er behov for fasadetegninger pga fasdeendring og søknad, så går dette på timer.
 • Unilon er ikke ansvarlig søker, men kan bistå med illustrasjoner og lignende – enten egen søknad eller via arkitekt.
 • Nybygg er mer arbeidskrevende derfor tilkommer 15 % ekstra på prispakken.
 • Ved større prosjekter enn overnevnt m2 ta kontakt på post@unilon.no.
 • Eventuelle reise -og oppholdskostnader kan tilkomme.
 • Ved skråtak er det gulvarealet som m2 regnes ut fra
 • Kjøkken tegnes med utgangspunkt i standardstørrelser/kjøkkenleverandørers utvalg, om det er ønskelig med totalt arkitekttegnet kjøkken og tilhørende detaljer ta kontakt på post@unilon.no
 • Unilons betingelser gjelder ved alle kjøp. Disse finner du her.