Riktige farger og overflater gir trivsel og glede

Det er lite som gir så stor endring, så raskt som å endre farger. Nordmenn pusser opp for ca 100 milliarder per år. Omtrent halvparten av dette enorme beløpet dreier seg om overflateoppussing. Mange pusser opp ofte fordi de ikke får «ting til å henge sammen», blir fort lei (ofte samme årsak) eller fordi de syns de ikke syns de har det så fint. Det er mye som skal klaffe for et godt resultat. Alle de store flatene må harmonere. Naturlig lys/kunstig lys, utsikt og tilliggende rom bør alle vurderes før man velger hva man skal ta på veggen. Er undertonene harmoniske? Tekstur og mønster sees sammen med boligens arkitektur og dine personlige preferanser. Vi hensyntar alt dette når vi foreslår fargepalett til deg.

 

Hos oss kan du velge om vi skal hjelpe deg med en fargepalett med eller uten møbler og tekstiler.

FARGEPALETT UTEN MØBLER OG TEKSTILER

 

Forslag på møbler, møbelstoff og gardiner er IKKE med i denne pakken.

Denne pakken forutsetter at vi mottar planløsning fra kunde slik at vi kan plassere farger med riktig henvisning.

Forslagene presenteres i digital Designhåndbok – sendes digitalt og pr post

FARGEPALETT MED MØBLER OG TEKSTILER

 

Denne pakken forutsetter at vi mottar planløsning fra kunde slik at vi kan plassere farger med riktig henvisning.

Forslagene presenteres i digital Designhåndbok – sendes digitalt og pr post

Interiørprosessen

OPPSTARTSFASE  All dokumentasjon og underlag må på plass!

Vi starter med et oppstart-/behovsmøte hvor vi blir bedre kjent, dette kan enten være et fysisk møte eller digitalt møte. På dette møtet får vi vite mer om deres ønsker og behov for boligen, samt hva dere selv har tenkt av eventuelle løsninger. 


KREATIVFASE  | Det er i denne fasen de gode ideene skapes!

I kreativ fase ser vi på hvilke muligheter og begrensninger boligen har. Vi ser på ulike alternativer for å løse prosjektet på best mulig måte. I samarbeid med dere lander vi det beste forslaget som passer for dere, når det gjelder planløsning og hvilken stil og stemning dere ønsker.

 

 

DOKUMENTASJONSFASEN  Det er nå alt samles til en Designhåndbok og ferdige tegninger

 

I dokumentasjonsfasen ferdigstiller vi Designhåndboken og tegninger med valgte planløsninger, farger og materialer. Designhåndboken vil inneholde alt som er beskrevet i deres valgte pakke. 
Nå har dere underlaget for å innhente priser fra håndverkere og andre leverandører, samt oppskriften på å gjennomføre arbeidet.

 

 

– Dette er et kort sammendrag av interiørprosessen, dere vil bli godt informert om alle møter og det vi trenger av dere til de ulike møtene underveis.

Priser

Palett uten møbler     |     Pris inkl. mva

7 – 16 m2                    |     23 300,-

16 – 25 m2                  |     26 100,-

25 – 45 m2                  |     29 300,-

45 – 65 m2                  |     32 400,-

65 – 85 m2                  |     36 300,-

85 – 110 m2                |     40 100,-

110 – 135 m2              |     44 200,-

135 – 150 m2              |     48 300,-

150 – 175 m2              |     53 400,-

175 – 200 m2              |     59 500,-

200 – 230 m2              |     66 200,-

230 – 260 m2              |     71 100,-

260 – 290 m2              |     77 000,-

290 – 320 m2              |     84 800,-

320 – 350 m2              |     91 700,-

Palett med møbler     |     Pris inkl. mva

7 – 16 m2                    |     38 000,-

16 – 25 m2                  |     43 700,-

25 – 45 m2                  |     48 000,-

45 – 65 m2                  |     54 400,-

65 – 85 m2                  |     61 800,-

85 – 110 m2                |     67 200,-

110 – 135 m2              |     75 600,-

135 – 150 m2              |     82 000,-

150 – 175 m2              |     89 400,-

175 – 200 m2              |     96 800,-

200 – 230 m2              |   105 100,-

230 – 260 m2              |   112 500,-

260 – 290 m2              |   118 000,-

290 – 320 m2              |   125 300,-

320 – 350 m2              |   132 000,-

Mulige tilvalg | Pris inkl. mva

Forutsetninger

 • Våre attraktive priser forutsetter forskuddsbetaling på deler av beløpet
 • Vi mottar målsatte tegninger/skisser over det aktuelle arealet fra deg
 • Lengre enn 30 km fra Unilonkontoret, gjelder egne kjørepriser
 • Dersom ny plan påvirker fasade i en slik grad at det er behov for fasadetegninger pga fasdeendring og søknad, så går dette på timer.
 • Unilon er ikke ansvarlig søker, men kan bistå med illustrasjoner og lignende – enten egen søknad eller via arkitekt.
 • Nybygg er mer arbeidskrevende derfor tilkommer 15 % ekstra på prispakken.
 • Ved større prosjekter enn overnevnt m2 ta kontakt på post@unilon.no.
 • Eventuelle reise -og oppholdskostnader kan tilkomme.
 • Ved skråtak er det gulvarealet som m2 regnes ut fra
 • Kjøkken tegnes med utgangspunkt i standardstørrelser/kjøkkenleverandørers utvalg, om det er ønskelig med totalt arkitekttegnet kjøkken og tilhørende detaljer ta kontakt på post@unilon.no
 • Unilons betingelser gjelder ved alle kjøp. Disse finner du her.