Profesjonell hjelp til de grunnleggende valgene

Det er ikke økonomisk å pusse opp en dårlig planløsning, eller velge feil materialer. Derfor har vi satt sammen vår Basic boligpakke (budsjettpakke) for deg som vil sikre at noen av de viktigste valgene blir gjennomtenkt og gode.

Interiørpakkens innhold

Interiørprosessen

Slik fungerer Basicpakken:

Vi starter med et oppstartsmøte hvor vi blir litt bedre kjent, dette kan være enten et fysisk møte eller digitalt. Her får vi vite deres ønsker og behov, samt hva dere selv har tenkt. Vi får korrekte mål på rommene av dere (eller så kan vi måle opp, mot et tillegg som nevnt under), før vi går i gang med å tegne opp eksiterende planløsning. Videre går vi inn i den kreative fasen hvor vi ser på hvilke muligheter vi har for planløsningen (mulighetsstudie). Normalt har vi 2-3 forskjellige planløsningsforslag som vi diskuterer med dere. Kanskje ender vi opp med en blanding av disse som endelig valg.

Deretter tegner vi opp den nye endelige planløsningen i riktig målestokk og markerer på tegningen hvilke vegger som er nye og hvilke som skal rives. Det blir tegnet inn fast inventar som kjøkken, peis, baderomsinnredning og nisjer, samt løse møbler som for eksempel sofa og spisebord i riktig størrelse og plassering (møbelplan).

Vårt neste møte (arbeidsmøte) dreier seg om de store flatene. Her har vi forslag på fargevalg for vegger (maling, tapet, flis) og gulv (parkett, teppe, flis el.l) himlingsfarge, farge på listverk, dører og vinduer. Basert på det vi fikk vite om smaken deres i oppstartsmøtet viser vi to fargepaletter/stilretninger. Dere gir oss tilbakemelding på hva dere liker/ikke liker utfra disse, og om dere ønsker noen endringer. Da har vi det vi trenger til å ferdigstille en fargepalett, samt å markere de aktuelle flatene på plantegningen med hvilke farger som skal hvor slik at håndverkerne ikke gjør feil.

Når dette er godkjent av dere settes all informasjon sammen inn i en designhåndbok(pdf) som sendes til dere på epost. Nå er grunnlaget klart for å få et godt gjennomført prosjekt 😊

Priser

Boligens størrelse     |     Pris inkl. mva

1 – 25 m2                   |     34 000,-

25 – 45 m2                 |     37 000,-

45 – 65 m2                 |     42 300,-

65 – 85 m2                 |     46 000,-

85 – 110 m2               |     52 000,-

110 – 135 m2             |     55 000,-

135 – 150 m2             |     59 500,-

150 – 175 m2             |     64 000,-

175 – 200 m2             |     69 000,-

200 – 230 m2             |     72 000,-

230 – 260 m2             |     78 000,-

260 – 290 m2             |     82 000,-

290 – 320 m2             |     87 000,-

320 – 350 m2             |     90 000,-

Mulige tilvalg | Pris inkl.mva

Forutsetninger

  • Våre attraktive priser forutsetter forskuddsbetaling
  • Vi mottar målsatte tegninger/skisser over det aktuelle arealet fra deg
  • Unilons betingelser gjelder ved alle kjøp. Disse finner du her.

*Lengre enn 30 km fra Unilonkontoret, gjelder egne kjørepriser

*Dersom ny plan påvirker fasade i en slik grad at det er behov for fasadetegninger pga fasdeendring og søknad, så går dette på timer.

*Nybygg er mer arbeidskrevende derfor tilkommer 15 % ekstra på prispakken.

*Ved større prosjekter enn overnevnt m2 ta kontakt på post@unilon.no.

*Eventuelle reise -og oppholdskostnader kan tilkomme.