Profesjonell hjelp til de viktigste interiørvalgene

Å renovere bolig eller bygge nytt er en stor kostnad for de fleste. Derfor er det viktig å ha en god plan å følge slik at man slipper usikkerhet og vingling underveis i prosessen. Derfor har vi satt sammen vår «Oppgradert boligpakke» for deg som vil sikre at de viktigste valgene som planløsning, farge- og materialvalg, fast innredning og belysning blir godt gjennomtenkt.

Interiørpakkens innhold

Interiørprosessen

Slik fungerer Oppgradertpakken:

Vi starter med et oppstartsmøte hvor vi blir litt bedre kjent, dette kan være enten et fysisk møte eller digitalt. Her får vi vite deres ønsker og behov, samt hva dere selv har tenkt. Vi får korrekte mål på rommene av dere (eller så kan vi måle opp, mot et tillegg som nevnt under), før vi går i gang med å tegne opp eksiterende planløsning. Videre går vi inn i den kreative fasen hvor vi ser på hvilke muligheter vi har for planløsningen (mulighetsstudie). Normalt har vi 2-3 forskjellige planløsningsforslag som vi diskuterer med dere. Kanskje ender vi opp med en blanding av disse som endelig valg.

Deretter tegner vi opp den nye endelige planløsningen i riktig målestokk og markerer på tegningen hvilke vegger som er nye og hvilke som skal rives. Det blir tegnet inn fast inventar som kjøkken, peis, baderomsinnredning og nisjer, samt løse møbler som for eksempel sofa og spisebord i riktig størrelse og plassering (møbelplan). Vårt neste møte dreier seg om de store flatene. Her har vi forslag på fargevalg for vegger (maling, tapet, flis, gardiner) og gulv (parkett, teppe, flis el.l) himlingsfarge, farge på listverk, dører og vinduer. I tillegg har vi forslag på fast inventar som peis, kjøkkeninnredning, garderobe og baderomsmøbler og armatur.

Vårt neste møte (arbeidsmøte) dreier seg om de store flatene. Her har vi forslag på fargevalg for vegger (maling, tapet, flis) og gulv (parkett, teppe, flis e.l.) himlingsfarge, farge på listverk, dører og vinduer. Basert på det vi fikk vite om smaken deres i oppstartsmøtet viser vi to fargepaletter/stilretninger. Dere gir oss tilbakemelding på hva dere liker/ikke liker utfra disse, og om dere ønsker noen endringer. Da har vi det vi trenger til å ferdigstille en fargepalett, samt å markere de aktuelle flatene på plantegningen med hvilke farger som skal hvor slik at håndverkerne ikke gjør feil. Videre tegner vi belysningsplan med forslag på tilhørende lysarmaturer.

Når alt dette er på plass er det på tide med et siste godkjenningsmøte, hvor vi går gjennom alle valg/løsninger, og deretter reviderer de siste endringene. Da dette er godkjent av dere settes all informasjon sammen i en designhåndbok som sendes dere på epost(pdf), samt printes ut sammen med plantegninger i riktig målestokk (A4/A3) for overlevering.

Nå er planleggingsfasen over og det er klart for å igangsette prosjektet med håndverkerne!

Husk at du kan booke oss inn på timer til byggemøter og/eller siste finish om du skulle ønske det!

Priser

Boligens størrelse     |     Pris inkl. mva

1 – 25 m2                   |     47 000,-

25 – 45 m2                 |     55 000,-

45 – 65 m2                 |     63 000,-

65 – 85 m2                 |     71 000,-

85 – 110 m2               |     78 000,-

110 – 135 m2             |     86 000,-

135 – 150 m2             |     97 500,-

150 – 175 m2             |     107 000,-

175 – 200 m2             |     118 000,-

200 – 230 m2             |     128 000,-

230 – 260 m2             |     139 000,-

260 – 290 m2             |     149 000,-

290 – 320 m2             |     158 000,-

320 – 350 m2             |     170 000,-

Mulige tilvalg | Pris inkl.mva

Forutsetninger

  • Våre attraktive priser forutsetter forskuddsbetaling
  • Vi mottar målsatte tegninger/skisser over det aktuelle arealet fra deg
  • Unilons betingelser gjelder ved alle kjøp. Disse finner du her.

*Lengre enn 30 km fra Unilonkontoret, gjelder egne kjørepriser

*Dersom ny plan påvirker fasade i en slik grad at det er behov for fasadetegninger pga fasdeendring og søknad, så går dette på timer.

*Nybygg er mer arbeidskrevende derfor tilkommer 15 % ekstra på prispakken.

*Ved større prosjekter enn overnevnt m2 ta kontakt på post@unilon.no.

*Eventuelle reise -og oppholdskostnader kan tilkomme.