Profesjonell hjelp gjennom hele prosessen

Mange av våre kunder ønsker å ha en fast rådgiver gjennom hele prosessen – fra planlegging til siste finish. Du spare tid og krefter ved å ha oss som støttespiller, og kan fokusere mer på egen jobb og familie.

«Premium boligpakke» er satt sammen for deg som ønsker å være ekstra godt forberedt før håndverkerne igangsetter med renovering eller nybygg. Her er de aller fleste detaljene ferdig planlagt, og designhåndboken inneholder svar på alle typiske spørsmål som måtte dukke opp under veis. Her får du og håndverkerne en bok som inneholder planløsning, belysningsplan, farger og materialer, samt forslag på alt fra sofa og dekorputer til stikkontakt- og fugfarge.

Vi har også oppstartsmøte med håndverkerne og fra 1-5 byggemøter under prosessen. Vær imidlertid oppmerksom på at prosjektledelse ikke er en del av pakken.

Interiørpakkens innhold

Interiørprosessen

Slik fungerer Premiumpakken:

Vi starter med et oppstartsmøte hvor vi blir litt bedre kjent, dette kan være enten et fysisk møte eller digitalt. Her får vi vite deres ønsker og behov, samt hva dere selv har tenkt. Vi får korrekte mål på rommene av dere (eller så kan vi måle opp, mot et tillegg som nevnt under), før vi går i gang med å tegne opp eksiterende planløsning. Videre går vi inn i den kreative fasen hvor vi ser på hvilke muligheter vi har for planløsningen (mulighetsstudie). Normalt har vi 3-4 forskjellige planløsningsforslag som vi diskuterer med dere. Kanskje ender vi opp med en blanding av disse som endelig valg. 

Deretter tegner vi opp den nye endelige planløsningen i riktig målestokk og markerer på tegningen hvilke vegger som er nye og hvilke som skal rives. Det blir tegnet inn fast inventar som kjøkken, peis, baderomsinnredning og nisjer, samt løse møbler som for eksempel sofa og spisebord i riktig størrelse og plassering (møbelplan). Vårt neste møte dreier seg om de store flatene. Her har vi forslag på fargevalg for vegger (maling, tapet, flis, gardiner) og gulv (parkett, teppe, flis el.l) himlingsfarge, farge på listverk, dører og vinduer. I tillegg har vi forslag på fast inventar som peis, kjøkkeninnredning, garderobe og baderomsmøbler og armatur. Vi viser også tydelig stilretning slik at det skal bli lettest mulig å ta et valg.

Vårt neste møte (arbeidsmøte) dreier seg om de store flatene. Her har vi forslag på fargevalg for vegger (maling, tapet, flis) og gulv (parkett, teppe, flis e.l.) himlingsfarge, farge på listverk, dører og vinduer. Basert på det vi fikk vite om smaken deres i oppstartsmøtet viser vi to fargepaletter/stilretninger. Dere gir oss tilbakemelding på hva dere liker/ikke liker utfra disse, og om dere ønsker noen endringer. Da har vi det vi trenger til å ferdigstille en fargepalett, samt å markere de aktuelle flatene på plantegningen med hvilke farger som skal hvor slik at håndverkerne ikke gjør feil. Videre tegner vi belysningsplan med forslag på tilhørende lysarmaturer. Vi finner også forslag på møbler som sofa, salongbord, spisestue, nattbord osv. I tillegg finner vi forslag på sengetepper, puter, dekor og løse tepper. Alt settes inn i boken med henvisning til hvor det kan kjøpes.

Når alt dette er på plass er det på tide med et siste godkjenningsmøte, hvor vi går gjennom alle valg/løsninger, og deretter reviderer de siste endringene. Da dette er godkjent av dere settes all informasjon sammen i en designhåndbok som sendes dere på epost(pdf), samt printes ut i en bok som er klar til overlevering sammen med plantegninger i riktig målestokk (A4/A3).

Når dette er godkjent av dere settes all informasjon sammen i en digital designhåndbok som sendes dere på epost, samt printes ut sammen med plantegninger i riktig mål for overlevering. Vi setter også sammen en collage over de valgte farger og tekstiler som følger med i pakken.

Nå er planleggingsfasen over og det er klart for å igangsette prosjektet med håndverkerne!

Vi holder oppstartsmøte med håndverkerne/prosjektlederen, og går gjennom prosjektet og forventet resultat med dem. Her kan de stille spørsmål og diskuterer muligheter og utfordringer med oss. Basert på prosjektets størrelse er det 1-5 byggemøter inkludert i pakken hvor vi følger opp prosjektet, svarer på spørsmål og veileder håndverkerne. Byggemøtene avholdes fysisk på plassen om det er hensiktsmessig mtp avstand og/eller andre forhold – eller via facetime og bilder.

Priser

Boligens størrelse     |     Pris inkl. mva

1 – 25 m2                   |     61 500,-

25 – 45 m2                 |     76 000,-

45 – 65 m2                 |     84 300,-

65 – 85 m2                 |     100 000,-

85 – 110 m2               |     111 000,-

110 – 135 m2             |     125 000,-

135 – 150 m2             |     143 500,-

150 – 175 m2             |     153 000,-

175 – 200 m2             |     174 000,-

200 – 230 m2             |     195 000,-

230 – 260 m2             |     208 000,-

260 – 290 m2             |     224 000,-

290 – 320 m2             |     239 000,-

320 – 350 m2             |     256 000,-

350 – 400 m2             |     271 500,-

Mulige tilvalg | Pris inkl. mva

Forutsetninger

  • Våre attraktive priser forutsetter forskuddsbetaling
  • Vi mottar målsatte tegninger/skisser over det aktuelle arealet fra deg
  • Unilons betingelser gjelder ved alle kjøp. Disse finner du her.

*Lengre enn 30 km fra Unilonkontoret, gjelder egne kjørepriser

*Dersom ny plan påvirker fasade i en slik grad at det er behov for fasadetegninger pga fasdeendring og søknad, så går dette på timer.

*Nybygg er mer arbeidskrevende derfor tilkommer 15 % ekstra på prispakken.

*Ved større prosjekter enn overnevnt m2 ta kontakt på post@unilon.no.

*Eventuelle reise -og oppholdskostnader kan tilkomme.