«Det hjelper ikke hvor fint interiøret er, hvis ikke rommet fungerer i praksis.»

Vi hjelper deg med å få funksjonell planløsning, med møbler i anbefalt størrelse i forhold til rommets areal.

Alt etter dine ønsker og behov i hverdagen.

Interiørpakkens innhold

* Forslag på type møbler er ikke med i denne pakken.

* Dersom ny plan påvirker fasade i en slik grad at det er behov for fasadetegninger pga fasdeendring og søknad, så går dette på timer.

Denne pakken forutsetter at vi mottar kontrollmålt planskisse, eller vi kommer å tar mål om plantegning ikke er å oppdrive, dette går på timer.

– Se egne priser for dette.

Priser

Boligens størrelse     |     Pris inkl. mva

1 – 25 m2                            |     11 000,-

25 – 45 m2                          |     14 000,-

45 – 65 m2                          |     16 400,-

65 – 85 m2                          |     18 700,-

85 – 110 m2                        |     21 100,-

110 – 135 m2                      |     23 400,-

135 – 150 m2                      |     25 800,-

150 – 175 m2                      |     28 100,-

175 – 200 m2                      |     30 500,-

200 – 230 m2                      |     32 800,-

230 – 260 m2                     |     35 100,-

260 – 290 m2                     |     37 500,-

290 – 320 m2                     |     39 800,-

320 – 350 m2                     |     42 200,-

Mulige tilvalg | Pris inkl.mva

Forutsetninger

  • Våre attraktive priser forutsetter forskuddsbetaling
  • Vi mottar målsatte tegninger/skisser over det aktuelle arealet fra deg
  • Unilons betingelser gjelder ved alle kjøp. Disse finner du her.

*Lengre enn 30 km fra Unilonkontoret, gjelder egne kjørepriser

*Dersom ny plan påvirker fasade i en slik grad at det er behov for fasadetegninger pga fasdeendring og søknad, så går dette på timer.

*Nybygg er mer arbeidskrevende derfor tilkommer 15 % ekstra på prispakken.

*Ved større prosjekter enn overnevnt m2 ta kontakt på post@unilon.no.

*Eventuelle reise -og oppholdskostnader kan tilkomme.