Interiørpakkens innhold

Priser

Badets størrelse     |     Pris inkl. mva

1 – 2,5 m2               |     8 500,-

2,5 – 4 m2               |     12 000,-

4 – 8 m2                  |     18 600,-

8 – 12 m2                |     25 000,-

13 – 16 m2              |     39 500,-

16 – 29 m2              |     47 800,-

Mulige tilvalg | Pris inkl. mva

Forutsetninger

  • Våre attraktive priser forutsetter forskuddsbetaling
  • Vi mottar målsatte tegninger/skisser over det aktuelle arealet fra deg
  • Unilons betingelser gjelder ved alle kjøp. Disse finner du her.

*Lengre enn 30 km fra Unilonkontoret, gjelder egne kjørepriser

*Dersom ny plan påvirker fasade i en slik grad at det er behov for fasadetegninger pga fasdeendring og søknad, så går dette på timer.

*Nybygg er mer arbeidskrevende derfor tilkommer 15 % ekstra på prispakken.

*Ved større prosjekter enn overnevnt m2 ta kontakt på post@unilon.no.

*Eventuelle reise -og oppholdskostnader kan tilkomme.